Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Etnografije Jugoistočne Europe
Kratica: EAP503Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Oroz
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij kritički preispituje raznovrsne reprezentacije Balkana kroz čitanje raznovrsnih etnografija, putopisa, vizualnih zapisa, znanstvenih interpretacija, književnih djela i glazbenih uradaka. Posebna pažnja u seminarima posvećena je starijim etnografijama s početka 20. stoljeća koje se problematiziraju. Osim upoznavanja s osnovnim predodžbama Balkana, a kroz upoznavanje načina reprezentacije tradicijske kulture južnoslavenskih naroda, seminar će pokušati odgovoriti na pitanja konstitucije specifičnih međukulturnih i međucivilizacijskih odnosa kroz dijakronijski i sinkronijski pristup. S jedne strane, u korpusu tekstova koji problematiziraju i opisuju južnoslavenske društvene i kulturne institucije zrcali se i povijest discipline, te teorijski i metodski pristupi u analizi navedenih fenomena. S druge strane, kroz ukazivanje na mijene u pristupima istraživanju europskog jugoistoka te različite institucionalne i akademske okvire istraživanja Balkana, jasno se ukazuje na izgradnju predmeta istraživanja koji u suvremenim kulturnim, antropološkim i sociološkim istraživanjima i studijima u svijetu zadobiva sve veću važnost. Kroz sve teme prezentirane u sklopu seminara (slavenska zadruga, srodstveni odnosi, rodne podjele, običajno pravo), studenti će upoznati načine akademske i kulturne konstrukcije Balkana kao Drugog, odnosno njegove specifične binarne predodžbe u kojoj se navedeni prostor prezentira i percipira kao prostor suprotstavljenosti, podjela, egzotičnosti i mističnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu