Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Jezične vježbe 3
Kratica: RUP211Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 90(A)
Nositelji: Zoran Ćoso
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Jezične vježbe 1
Položen : Jezične vježbe 2
Položen : Osnove fonetike i fonologije ruskog jezika
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu