Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Očuvanje i zaštita spomenika kulture
Kratica: ARS20506Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Karla Gusar
Silvia Bekavac
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij obrađuje problematiku povijesti zaštite i očuvanja kulturne pokretne i nepokretne baštine u Europi i Hrvatskoj. U sklopu kolegija obrađuju se različite vrste kulturnog nasljeđa te uzroci njihovog propadanja koji uvjetuju i različite aspekte zaštite. Također se analiziraju različita povijesna razdoblja u zaštiti i očuvanju kao i njihove karakteristike te njihov utjecaj na pojedine spomenike. U sklopu kolegija proučavati će se različite metode očuvanja kroz različite faze djelovanja: od teoretskih postavki do praktične primjene i izvedbe radova, kao i sustava praćenja i nadzora stanja kulturnih dobara. Pozornost će se također usmjeriti na proučavanje pravnih regulativa kao i raznih organizacija koje se bave zaštitom spomenika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu