Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove terenskog istraživanja
Kratica: ARS30507Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 120(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dario Vujević
Izvođači:
Opis predmeta: Modul osigurava stjecanje osnovnih praktičnih znanja o arheološkim nalazištima, načinima njihova dokumentiranja i kartiranja, postupcima pri arheološkim iskopavanjima, te arheološkom instrumentariju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu