Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Praktikum eksperimentalne psihologije I
Kratica: PSI10905Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 30(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ana Slišković
doc. Andrea Tokić
izv. prof. dr. sc. Marina Nekić
mr. sc. Lozena Ivanov
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove psihologijske metodologije
Položen : Uvod u deskriptivnu i inferencijalnu statistiku
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu