Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Posebne mjerne tehnike u psihofiziologiji I
Kratica: PSI11505Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: dr. sc. Matilda Nikolić Ivanišević
Izvođači:
Opis predmeta: Ne postoje preduvjeti za upis ovog kolegija, a upisati ga mogu svi studenti preddiplomskog studija psihologije. U sklopu ovog kolegija obrađuju se teme iz područja psihofiziologije s ciljem usvajanje znanja vezanih za specifične psihofiziološke tehnike mjerenja, te upoznavanje s njihovom implementacijom u širi kontekst psihologijskih istraživanja. Sadržaj predmeta uključuje upoznavanje (teorijsko i demostracije) s različitim jednostavnijim tehnikama mjerenja fizioloških i psihofizioloških funkcija (srčane aktivnosti, elektrodermalne reakcije, elektromiografije, cirkadijurnih ritmova, spolnih hormona itd.), pri čemu se naglašava važnost interdisciplinarnog pristup u ovakvim istraživanjima, te mogućnosti i koristi primjene fizioloških mjerenja u psihologiji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove psihologijske metodologije
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu