Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Dječja psihologija
Kratica: PSI20306Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marina Nekić
Izvođači:
Opis predmeta: Sadržaj ovog kolegija uključuje prikaz teorija i istraživanja iz razvojne psihologije od prenatalnog razdoblja zaključno do adolescencije. Na ovom kolegiju raspravljat će se o najvažnijim temama Dječje psihologije, uključujući prenatalni razvoj, perceptivni, motorički, tjelesni, kognitivni, emocionalni, socijalni i moralni razvoj. Također će biti obrađene teme poput stilova roditeljstva i utjecaja medija na dječji razvoj. Posebna pozornost će biti dana praktičnoj primjeni prezentiranih sadržaja.
Tematske cjeline:
Prenatalni razvoj i rođenje
Dojenačko doba: rano učenje, motorički i perceptivni razvoj
Tjelesni razvoj i razvoj mozga
Kognitivni razvoj: Piaget, perspektiva sržnog znanja, Vigotski, perspektiva obrade informacija
Inteligencija
Jezični razvoj
Studentska evaluacija kolegija
Emocionalni razvoj (emocije, temperament i privrženost)
Pojam o sebi i socijalno razumijevanje
Moralni razvoj
Razvoj spolnih razlika i rodnih uloga
Kontekst razvoja: obitelj
Kontekst razvoja: vršnjaci i mediji
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Uvod u razvojnu psihologiju
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu