Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorije mjerenja
Kratica: PSI20506Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A)
Nositelji: dr. sc. Matilda Nikolić Ivanišević
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove inferencijalne statistike
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu