Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Posebne mjerne tehnike u psihofiziologiji II
Kratica: PSI20906Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: dr. sc. Matilda Nikolić Ivanišević
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj ovog kolegija jest usvajanje znanja vezanih za specifične psihofiziološke tehnike mjerenja, te upoznavanje s njihovom implementacijom u širi kontekst psihologijskih istraživanja.
Okvirni sadržaj predmeta uključuje upoznavanje s različitim kompleksnijim tehnikama mjerenja fizioloških i psihofizioloških funkcija; interdisciplinarni pristup u psihofiziološkim istraživanjima; primjenu fizioloških mjerenja u psihologiji; primjenu odgovarajućih analiza.
Očekuje se da nakon položenog ispita studenti mogu:
- Razlikovati prednosti i nedostatke različitih kompleksnijih psihofizioloških mjerenja
- Prepoznati koje su struke najuže vezane uz pojedine psihofiziološke tehnike mjerenja
- Adekvatno prepoznati područja psihologije i specifične kontekste u kojima su psihofiziološka mjerenja posebno korisna
- Identificirati specifičan doprinos psihologa u interdisciplinarnim istraživanjima koja koriste psihofiziološke mjere
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu