Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Praktikum eksperimentalne psihologije III
Kratica: PSI21006Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 30(A)
Nositelji: dr. sc. Matilda Nikolić Ivanišević
doc. dr. sc. Ana Šimunić
dr. sc. Irena Pavela Banai
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Praktikum eksperimentalne psihologije II
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu