Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Biološke osnove ponašanja
Kratica: PSI21106Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Nataša Šimić
dr. sc. Irena Pavela Banai
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Vegetativni i endokrini sustav
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu