Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija učenja
Kratica: PSI21206Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 15(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Izabela Sorić
mr. sc. Lozena Ivanov
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Pamćenje
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu