Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u socijalnu psihologiju
Kratica: PSI21506Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela-Adorić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je da studenti upoznaju područje i temeljne značajke socijalno-psihologijskog pristupa proučavanju ljudskog doživljavanja i ponašanja u odnosu na druga područja psihologije i srodne znanstvene discipline. Naglasak je na razumijevanju elementarnih oblika socijalne motivacije, socijalne zavisnosti, socijalnog utjecaja i učenja, te na razvijanju sposobnosti prepoznavanja značajki koje reakcije pojedinca i kontekst njihova javljanja čine socijalnima i socijalno relevantnima. Na osnovi proučavanja sadržaja s nastave i samostalnog proučavanja zadanih izvora za individualne seminarske provjere i grupne rasprave, te kolokvije i ispit, studenti će steći temeljno poznavanje ključnih termina, koncepata te teorijskih i metodoloških pristupa u socijalnoj psihologiji, koji su pretpostavka za razumijevanje složenijih socijalno-psiholoških pojava i procesa koji se obrađuju na kasnijim vezanim kolegijima.
Na kraju ovog kolegija od studenata se očekuje da budu kadri (a) definirati područje socijalne psihologije i temeljne značajke socijalno-psihologijskog pristupa proučavanju ljudskog doživljavanja i ponašanja u odnosu na druga područja psihologije i srodne znanstvene discipline; (b) navesti i pojasniti osnovne oblike socijalne motivacije, socijalne zavisnosti i socijalnog učenja te opisati, pojasniti i ilustrirati načine na koji se oni manifestiraju tijekom socijalizacije u stjecanju socijalno relevantnog ponašanja, preuzimanju socijalnih uloga, korištenju strategija socijalnog utjecaja, podlijeganju socijalnom pritisku i utjecaju u interpersonalnom i grupnom kontekstu; (c) navesti i pojasniti primjere klasičnih studija spomenutih procesa i fenomena te na primjeru tih studija ilustrirati tipične i specifične metodološke i etičke probleme u socijalno-psihologijskim istraživanjima; (d) primijeniti stečena teorijska znanja u identificiranju i analizi konkretnih primjera socijalno relevantnog ponašanja; (e) samostalno proučavati relevantnu literaturu te argumentirano i kritički ocijeniti i diskutirati ključne teorijske i empirijske spoznaje o temama pokrivenima kolegijem.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu