Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Evolucijska psihologija
Kratica: PSI21706Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj ovog kolegija je pokušaj razumijevanja evolucijskih principa i njihove primjene u modernoj psihologiji. Na osnovi integracije podataka studenti bi trebali razviti bolje razumijevanje ljudske evolucije i njezine primjene u svakodnevnom ponašanju.
Glavne teme koje se obrađuju su:
Povijest evolucijskog mišljenja.
Osnovni mehanizmi evolucije putem prirodne selekcije.
Teorije u evolucijskoj biologiji.
Evolucija modernog homo sapiensa.
Evolucionizam u psihologiji.
Evolucijska kognitivna psihologija.
Izbor spolnog partnera i konflikt među spolovima.
Evolucijske osnove osobina ličnosti.
Evolucijski pristupi kulturi.
Kritike evolucijske psihologije
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Buss, D.M. (2012). Evolucijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Kardum, I. (2003). Evolucija i ljudsko ponašanje. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
Preporučena literatura:
2. Miller, G. (2007). Razum i razmnožavanje, Algoritam: Zagreb. Dawkins, R. (2009). Najveća predstava na zemlji, Profil: Zagreb. Baker, R. (2009). Rat sperme, Naklada Ljevak: Zagreb. Recentni radovi iz časopisa koji pokrivaju područje evolucijske psihologije.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu