Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija obitelji i roditeljstva
Kratica: PSI21306Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij se nudi studentima 3. godine (5. semestar) Preddiplomskog studija psihologije i za njih je preduvjet upisa položen kolegij Psihologija adolescencije iz prethodnog semestra. Osim studentima matičnog odjela, kolegij se nudi i studentima 3. godine preddiplomskih studija pedagogije, sociologije, filozofije, etnologije i antropologije u zimskom semestru.
Teme koje se obrađuju u okviru predavanja i seminara (1P, 1S) iz ovoga kolegija su sljedeće: Problemi definiranja obitelji u suvremenom društvu. Struktura, funkcije obitelji, obiteljski procesi. Bračni odnosi. Fertilitetna motivacija. Dimenzije i stilovi roditeljskog ponašanja i njihov utjecaj na dječji razvoj. Odrednice roditeljskog ponašanja. Uloga oca i uloga majke u dječjem razvoju. Roditeljstvo u specifičnim okolnostima: jednoroditeljske obitelji, maloljetni roditelji. Utjecaj razvoda braka roditelja na djecu. Međugeneracijski odnosi u obitelji. Odnosi među braćom i sestrama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu