Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologijski aspekti Interneta
Kratica: PSI30707Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznavanje studenata s načinima ponašanja i komunikacije preko interneta, te kako i zašto značajke komunikacijskog medija mogu utjecati na ponašanje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Whitty, M. i Joinson, A. (2009). Truth, Lies and Trust on the Internet. New York: Routledge.
2. Skitka, L.J. i Sargis, E.G. (2006). The Internet as psychological laboratory. Annual Review of Psychology, 57, 529-555.
3. Birnbaum, M.H. (2000). Psychological experiments on the Internet. San Diego: Academic Press.
4. Wallace, P. (1999). The psychology of the Internet. New York: Cambridge University Press.
Preporučena literatura:
5. Wood, W.F. i Smith, M.J. (2005). Online Communication: Linking Technology, Identity, and Culture. Mahwah: Lawrence Erlbaum.
6. Young, K.S. i Nabuco de Abreu, C. (2011). Internet addiction: A handbook and guide to evaluation and treatment. Hoboken: John Wiley and Sons.
7. Birnbaum, M.H. (2003). Human Research and Data Collection via the Internet. Annual Review of Psychology. Annual Review of Psychology, 55, 803-832.
8. Kraut, R., Olson, J., Banaji, M., Bruckman, A., Cohen, J. i Couper, M. (2004). Psychological Research Online: Report of Board of Scientific Affairs' Advisory Group on the Conduct of Research on the Internet. American Psychologist, 59(2, 105-117.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu