Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija starenja
Kratica: PSI30907Opterećenje: 15(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković
Izvođači:
Opis predmeta: Teme koje se obrađuju u okviru predavanja i vježbi (1P, 1V tjedno) iz ovoga kolegija su sljedeće: Teorijski pristupi objašnjenju pojma uspješnog starenja. Biomedicinski, psihosocijalni i laički modeli uspješnog starenja. Strategije uspješnog starenja. Utjecaj različitih čimbenika (prehrana, tjelesna aktivnost, zdravlje, mentalna aktivnost, socijalni odnosi i društvena uključenost, osobine ličnosti) na proces starenja. Mudrost i smisao života. Prikaz studija stogodišnjaka. Suočavanje sa strahom od starenja i strahom od smrti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Razvojna psihologija odrasle dobi
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu