Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u kliničku psihologiju
Kratica: PSI31407Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: dr. sc. Dario Vučenović
Izvođači:
Opis predmeta: U okviru ovog predmeta studenti se upoznaju s osnovnim pojmovima i područjima u kliničkoj psihologiji: psihodijagnostikom, savjetovanjem i terapijom, edukacijom i istraživanjima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Psihologija emocija i motivacije
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu