Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ispitivanje javnog mnijenja
Kratica: PSI31707Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela-Adorić
Izvođači:
Opis predmeta: Ovaj kolegij namijenjen je prvenstveno studentima psihologije i drugih društvenih znanosti ali i drugim studentima Sveučilišta u Zadru koji su zainteresirani za istraživanja javnoga mnijenja. U sklopu kolegija studenti se upoznaju s razvojem koncepta javnoga mnijenja i različitim disciplinarnim pristupima njegovu proučavanju. No, naglasak je na razumijevanju individualno-psiholoških i socijalno-psiholoških mehanizama koji sudjeluju u formiranju i dinamici javnoga mnijenja te na poznavanju različitih metoda i tehnika njegova ispitivanja, uključujući opće i specifične probleme u dizajniranju i korištenju pojedinih metoda i tehnika. Neki od tih problema, kao i opća pitanja valjanosti i pouzdanosti ispitivanja javnoga mnijenja u različitim specifičnim područjima njihove primjene, detaljnije se proučavaju u sklopu seminarske nastave. Teorijska znanja na ovom se kolegiju provjeravaju na kolokviju, odnosno u slučaju neizlaska na kolokvij na pismenom ispitu. Seminarske aktivnosti vrednuju se zasebno.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu