Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbeni praktikum II
Kratica: UČZ30207Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: Snježana Habuš-Rončević
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu