Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Njemački roman nakon 1945.
Kratica: NJE202Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Slavija Kabić
Izvođači:
Opis predmeta: Studenti se upoznaju s važnim dijelom književnosti njemačkog jezičnog izraza između 1948. i 1980. U središtu proučavanja jest roman, koji je svoj procvat doživio krajem pedesetih te šezdesetih i sedamdesetih godina 20. stoljeća. Teme koje se obrađuju jesu suočavanje s prošlošću (nacionalsocijalizam), holokaust (šoa), restauracija, kritika društva (crkva, vojska).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu