Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Realizam i naturalizam
Kratica: NJE302Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Lovrić
Izvođači:
Opis predmeta: Studenti upoznaju najznačajnija djela i autore književnosti realizma i naturalizma njemačkog govornog područja. Obrađuju se književna djela u društveno-političkom i kulturno-povijesnom kontekstu vremena i države njihova nastanka. Na predavanjima se obrađuje i uspoređuje pozadina tih književnih epoha i strujanja, dok se u seminarima podrobno analiziraju odabrana djela i poetike pojedinih autora. U kolegiju studenti ponavljaju i primjenjuju prethodno stečeno književno-teoretsko i književno-povijesno znanje i stječu uvid u književne epohe od sredine do kraja 19. stoljeća.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu