Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ontologija I
Kratica: 13ON3005Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Nives Delija Treščec
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Klasici metafizike. Priredio Jure Zovko. Zadar. 2008.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu