Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metafizičko-etički pristup ljubavi
Kratica: 22LJ1506Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Iris Tićac
Izvođači:
Opis predmeta: Kompleks pitanja vezanih uz temu ljubavi:zašto je ljubav najviša aktualizacija ljudskih potencijalnosti i ostvarenje osobe; u čemu se sastoji specifičnost metafizičko-etičkog pristupa ljubavi u odnosu na psihologijski pristup; u čemu se sastoji bit ljubavi.To uključuje filozofijsku analizu metafizičkog i etičkog značenja ljubavi.
Metafizičko značenje ljubavi:što osobu čini sposobnom ljubiti; transcendencija osobe u ljubavi.
Etičko značenje ljubavi:personalni čin ljubavi, bitne sastavnice i dimenzije ljubavi (amor complacentiae, amor concupiscentiae, amor benevolentiae); ljubav kao vrijednosni odgovor; ljubav i ćudoredno dobro; ljubav i pravednost; ljubav kao ćudoredni čin; ljubav kao vrlina; ljubav kao personalistička norma.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu