Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Misterij ljepote
Kratica: 24ML3007Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Vani Roščić
Izvođači:
Opis predmeta: Za kolegij Misterij ljepote nema perduvjeta za upis. U samom uvodu u kolegija analizirati će se razlozi neprestane aktualnosti ljepote te kako ljepota kao izvor čovjekove sreće ima svoju važnu ulogu u razvoju čovjekove osobnosti. U kolegiju će se obraditi odnose između lijepog i luksuza, lijepog i kiča. Analizirati će se kontrast lijepog i ružnog te estetsku dimenziju ružnog. Nakon toga će se izložiti što je ljepota po sebi preko odnosa lijepog s istinom i lijepog u odnosu s dobrom. Zatim će se obraditi različite polemike nastale oko promišljanja o osjetilnoj ljepoti, ljepoti kao splendor formae te prirodnoj ljepoti. Analizirati će se estetička koncepcija umjetničke ljepote ukazujući na očitost i tajanstvenost umjetničkog djela, na podudaranje onog duhovnog i materijalnog u nekom umjetničkom djelu. Sa filozofskog aspekta obraditi će se umjetnički sadržaj, materija i zakon. Produbiti će se estetička refleksija o umjetničkom stvaralaštvu kroz promišljanje o umjetničkom formiranju preko pokušaja i rizika, inspiracije i rada, vježbe i improvizacije. Istaknuti će se filozofske dimenzije uspjeha neke umjetničke forme. Analizirati će se novije teorije interpretacije umjetničkog djela te pokazati značajke različitosti ukusa u odnosu na kritički sud. Ukratko će se iznijeti različita filozofska promišljanja o estetskoj kontemplaciji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu