Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociolingvistika
Kratica: TAL30307Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Škevin Rajko
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij se, prvenstveno na primjeru Italije, bavi odnosom jezika i društva. Preduvjet za upis kolegija je upis u peti semestar, stečenih 55 ECTS bodova prema redu predavanja i poznavanje talijanskog jezika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu