Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u studij francuske književnosti
Kratica: FRP10505Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Patrick Levačić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznavanje studenta s književnim epohama, pravcima i žanrovima francuske književnosti. Studenti će se upoznati s najvažnijim predstavnicima pojedinih razdoblja i metodologijom proučavanja književnosti. Ishodi: poznavanje i primjena književno teoretskih pojmova u analizi književnih tekstova (pozitivizam, strukturalizam, arhetipska kritika, formalizam, psihoanalitička književna kritika...), znati napisati metodološki ispravan seminarski rad i prevođenje tekstova s francuskog na hrvatski. Status: kolegij je obavezan na matičnom Odsjeku i kao izborni se nudi drugim Odjelima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu