Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Usmeno prevođenje
Kratica: TAP20507Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Iva Grgić Maroević
Sandra Milanko
Izvođači:
Opis predmeta: Izvodi se u ljetnom semestru kao obvezni kolegij na preddiplomskom sveučilišnom prevoditeljskom studiju talijanistike. Nudi se kao izborni kolegij studentima/cama drugih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i stručnih studija, uz sljedeće uvjete za upis: dobro poznavanje hrvatskoga i talijanskoga jezika, 55 ECTS bodova.
Kolegij sadržajem obuhvaća teoriju i povijest usmenog prevođenja, vježbe memoriranja, vježbe konsekutivnog prevođenja te analizu konsekutivnog prijevoda. Po završetku kolegija studenti/ce će moći: memorirati kraće dijelove odslušanog teksta na talijanskom, zapisivati bilješke pri slušanju, parafrazirati odslušani tekst, konsekutivno prevoditi talijanski govorni jezik na hrvatski, analizirati i vrednovati konsekutivni prijevod (samoevaluacija i međusobna evaluacija studenata).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu