Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ekonomika brodarstva
Kratica: NAU114Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Alen Jugović
izv. prof. dr. sc. Dino Županović
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente s teorijskim pretpostavkama i područjima primjene osnovnih ekonomskih zakonitosti u poslovanju brodara i svih subjekata u pomorskom transportu, u djelomično nepredvidivim ekonomskim i tehnološkim uvjetima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu