Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatska umjetnost 19., 20. i 21. st.
Kratica: PUJ60308Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Antonija Mlikota
Lidija Butković Mićin
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu