Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Njemačke jezične vježbe IV
Kratica: NJE208Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 90(A)
Nositelji: Marina Lovrić
Larissa Holz
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Njemačke jezične vježbe II
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Njemačke jezične vježbe III
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu