Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
JED305 Engleski jezik struke V
Kratica: JED305Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Poljaković
Izvođači:
Opis predmeta: Engleski jezik struke za društveni smjer (informacijske znanosti, geografija), peti semestar studija, razina B2. Uvjet za upis: položen jed204.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu