Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
JEP102 Engleski jezik struke II
Kratica: JEP102Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: Antonio Oštarić
Izvođači:
Opis predmeta: Konsolidiranje jezičnih struktura i gramatike:kondicionalne rečenice; atributske rečenice; priložne rečenice. Upoznavanje s osnovnim vokabularom iz područja psihologije. Upoznavanje s načinima organiziranja informacija u stručnom tekstu; razlikovanje osnovne ideje teksta od detalja kojima je potkrijepljena; predviđanje sadržaja na temelju stručnih i jezičnih znanja, razumijevanja značenja riječi iz konteksta te druge tehnike koje osiguravaju ekonomičnost čitanja. Razvijanje kritičkog pristupa čitanju u smislu razlikovanja činjenica od mišljenja; uočavanje načina iskazivanja suprotnosti, uvjeta, zaključaka i sl. Pisanje sažetaka, paragrafa i akademskih eseja. Održavanje usmenih izlaganja na stručne teme te raspravljanje o istima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1) Seal, Bernard. (2006). Academic Encounters Human Behavior. Cambridge: Cambridge University Press. 2) O' Donnell, Teresa D. (1993). Independent Writing. Boston: Heinle & Heinle Publishers. 3) Engleski rječnik
Preporučena literatura:
2. 1) Espeseth, Miriam. (2007). Academic Listening Encounters Human Behaviour. Cambridge: Cambridge University Press. 2) Harrison, Richard. (2006). Academic Skills: Reading,Writing, and Study Skills. Oxford: Oxford University Press. 3) MacAndrew R., Martinez R. (2003). Instant Discussions. Stamford: Thomson Learning. 4) Murphy, Raymond. (2004) English Grammar in Use, Third Edition. Cambridge: Cambridge University Press. 5) Newbrook, Jacky, Wilson J., Acklam, R.. (2004). New First Certificate Gold Coursebook. Pearson Education Limited, Harlow. 6) Redman S., Shaw E. (1999) Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : JEP101 Engleski jezik struke I
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu