Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
JEP203 Engleski jezik struke III
Kratica: JEP203Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: Antonio Oštarić
Izvođači:
Opis predmeta: Dogradnja jezičnih struktura i gramatike: pasiv, relativne rečenice; imenice, glagoli, prilozi, pridjevi; jezična analiza stručnog teksta. Upoznavanje s načinima organiziranja informacija u stručnom tekstu; razlikovanje osnovne ideje teksta od detalja kojima je potkrijepljena; Predviđanje sadržaja na temelju stručnih i jezičnih znanja, razumijevanja značenja riječi iz konteksta te druge tehnike koje osiguravaju ekonomičnost čitanja. Razvijanje kritičkog pristupa čitanju u smislu razlikovanja činjenica od mišljenja; uočavanje načina iskazivanja suprotnosti, uvjeta, zaključaka i sl. Pisanje sažetaka stručnih tekstova, eseja i izvještaja. Održavanje usmenih izlaganja na stručne teme te raspravljanje o istima. Preduvjet: položen JEP 102
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1) Seal, Bernard. (2006). Academic Encounters Human Behavior. Cambridge: Cambridge University Press. 2) O' Donnell, Teresa D. (1993). Independent Writing. Boston: Heinle & Heinle Publishers. 3) Engleski rječnik
Preporučena literatura:
2. ) Espeseth, Miriam. (2007). Academic Listening Encounters Human Behaviour. Cambridge: Cambridge University Press. 2) Harrison, Richard. (2006). Academic Skills: Reading,Writing, and Study Skills. Oxford: Oxford University Press. 3) MacAndrew R., Martinez R. (2003). Instant Discussions. Stamford: Thomson Learning. 4) Murphy, Raymond. (2004) English Grammar in Use, Third Edition. Cambridge: Cambridge University Press. 5) Newbrook, Jacky, Wilson J., Acklam, R.. (2004). New First Certificate Gold Coursebook. Pearson Education Limited, Harlow. 6) Redman S., Shaw E. (1999) Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : JEP102 Engleski jezik struke II
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu