Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
JEZ203 Engleski jezik struke III (g1,2)
Kratica: JEZ203Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: Marin Joja
Izvođači:
Opis predmeta: Engleski jezik struke za sestrinstvo, treći semestar, razina B2. Uvjet za upis: položen JEZ102.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu