Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
JNB102 Njemački jezik II (g 1,2)
Kratica: JNB102Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: mr. sc. Ivica Leovac
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu