Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
JŠB203 Španjolski jezik III
Kratica: JŠB203Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: Matea Bulić
Izvođači:
Opis predmeta: Španjolski jezik, treći semestar studija, razina A2. Uvjet za upis: položen JŠB 102.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu