Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika nastave klasičnih jezika I
Kratica: GRČ406Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Linda Mijić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je kolegija da se studenti prvo upoznaju s nastavnim procesom i specifičnostima metodike nastave klasičnih jezika, a potom da se osposobe za samostalno izvođenje nastave. Obrađuje se pojam metodike i njeno mjesto i uloga u sistemu znanstvenih disciplina i u odgojno-obrazovnom procesu, povijest nastave klasičnih jezika u Hrvatskoj, Odnos klasičnih i modernih jezika, organizacija nastavnog rada (operativni plan, artikulacija sata, nastavna sredstva i pomagala, pisana priprema za nastavnu jedinicu), promatranje, evaluacija i samoevaluacija nastave.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kyriacou, Chris, Temeljna nastavna umijeća, Zagreb, 1997. Šešelj, Zlatko: Grčka, rimska i latinska književnost kao sistem u srednjoškolskoj nastavi klasičnih jezika, Latina et Graeca, br. 37, Zagreb, 1991. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (dostupno na internetu)
Preporučena literatura:
2. Novaković, Darko, Ciljevi srednjoškolske nastave antičkih književnosti, Latina et Graeca, br. 22., Zagreb, 1983. Škiljan, Darko, Antički modeli obrazovanja danas, Latina et Graeca, br. 21, Zagreb, 1983.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu