Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Praktikum eksperimentalne psihologije II
Kratica: PSI201Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 30(A)
Nositelji: dr. sc. Irena Pavela Banai
Krešimir Jakšić
doc. dr. sc. Ana Šimunić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove inferencijalne statistike
Položen : Praktikum eksperimentalne psihologije I
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu