Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Primjena računala u psihologiji
Kratica: PSI206Opterećenje: 0(P) + 15(S) + 15(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Ana Šimunić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove inferencijalne statistike
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu