Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija ličnosti
Kratica: PSI402Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić
doc. dr. sc. Jelena Ombla
Izvođači:
Opis predmeta: Predmet bi trebao omogućiti studentima da na naprednijoj razini definiraju, prepoznaju, primjene i kritički vrednuju pojedine spoznaje iz područja psihologije ličnosti te da na višoj razini organiziraju svoja znanja i kompetencije iz područja ličnosti i s njom povezanih područja psihologije.
Specifični očekivani ishodi na razini programa kojima će doprinijeti uspješno ispunjavanje obveza na predmetu jesu: vrednovanje različitih teorija, paradigmi i metodoloških pristupa u psihologiji pri planiranju procjene i intervencija s pojedincima, grupama i organizacijama; procjena
teorijskih koncepata i znanstvenih spoznaja u osmišljavanju intervencija i programa koji će poboljšati uvjete života i razvoj pojedinaca, obitelji, organizacija i zajednice.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Larsen, R.J. i Buss, D.M.(2008). Psihologija ličnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap.
2. Pervin, L., Cervone, D. & John, O. (2008). Psihologija ličnosti: teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga.
3. Hudek-Knežević, J. i Kardum, I. (2006). Stres i tjelesno zdravlje. Jastrebarsko: Naklada Slap.
4. Robins, R.W., Fraley, R.C. Krueger, R.F. (2007). Handbook of research methods in personality psychology, New York, The Guilford Press.
Preporučena literatura:
5. Feist, J. i Feist, G.J. (2008). Theories of Personality. McGraw Hill Primis, London.
6. Corr, P.J., Matthews, G. (2009). The Cambridge Handbook of Personality Psychology, Cambridge: Cambridge University Press.
7. Weiner, I. B. (2008). Handbook of personality assessment, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
8. Chamorro-Premuzic, T., Furham, A. (2005). Personality and intellectual competence, Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
9. Hoyle, R. H. (2010). Handbook of Personality and Self-Regulation, Oxford: Blackwell Publishing.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu