Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Etnologija i turizam
Kratica: ETN501Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Danijela Birt Katić
Izvođači:
Opis predmeta: Kroz kolegij Etnologija i turizam studente će se upoznati s etnološkim i kulturno antropološkima istraživanjima turizma. Na kolegiju se problematizira važnost etnološkog i kulturno antropološkog pogleda na turizam kao interkulturnu društvenu praksu, a propituje se i njegov utjecaj na ''stvaranje'' kulture. Unutar seminara studenti izrađuju i prezentiraju projekt u kojem se odabrani aspekt lokalne kulture izgrađuje u turistički projekt.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu