Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija grupa i međugrupnih odnosa
Kratica: PSI412Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Marina Vidaković
Izvođači:
Opis predmeta: U sklopu ovog kolegija studenti psihologije upoznaju socijalno-psihologijska tumačenja i relevantne empirijske spoznaje o dinamici unutar grupe i između grupa, uključujući odrednice (među)grupnog funkcioniranja s individualne, unutargrupne i međugrupne razine. Studenti također stječu osnovne kompetencije za rad s grupom u psihološkoj praksi i za analizu i planiranje postupaka usmjerenih na poboljšanje kvalitete funkcioniranja grupe te učinkovitog suzbijanja unutargrupnih i međugrupnih napetosti i sukoba.
Na kraju ovog kolegija od studenata se očekuje da budu kadri (a) navesti, pojasniti i ilustrirati individualne, grupne i međugrupne procese i fenomene koji određuju funkcioniranje pojedinca u grupi i grupe kao cjeline, uključujući međugrupne odnose, (b) identificirati i diskutirati elementarne procese u razvoju i strukturiranju grupe, grupnoj socijalizaciji i razvijanju grupnog identiteta te njegovu utjecaju na prirodu i ishode interakcije pojedinca s pripadnicima vlastite i drugih grupa, (c) primijeniti stečena teorijska znanja u analizi konkretnih primjera (među)grupne dinamike, uključujući grupno donošenje odluka, rukovođenje, grupnu produktivnost, međugrupnu suradnju, natjecanje i sukobe, te predrasudne i diskriminirajuće prakse i ponašanje u različitim primijenjenim kontekstima, (d) samostalno proučavati literaturu iz područja psihologije grupa i međugrupnih odnosa te argumentirano diskutirati i ocijeniti doprinos istraživačke literature postojećim spoznajama kao i relevantne praktične implikacije, (e) samostalno i u suradnji s drugima analizirati, diskutirati i ocijeniti relevantne spoznaje, prijedloge i rješenja problema povezanih s (među)grupnim funkcioniranjem u svakodnevnom životu i u psihološkoj praksi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu