Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija obrazovanja II
Kratica: CSM106Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: dr. sc. Arta Dodaj
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je polaznike upoznati s osnovnim pojmovima psihologije poučavanja kako bi znali prepoznati ključne determinante procese poučavanja u realnom školskom okruženju, te primjenom stečenih znanja djelovati na njih i time poboljšati cjelokupnu kvalitetu procesa učenje-poučavanje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu