Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Srednjovjekovna numizmatika
Kratica: ARHJ0608Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Mato Ilkić
Izvođači:
Opis predmeta: Izborni predmet obrađuje novčano gospodarstvo od početka velike seobe naroda do završetka srednjovjekovnog razdoblja. Osim različitim monetarnim sustavima, kao što su bizantski, venecijanski i ugarski, u izbornom predmetu posebna pozornost pridaje se novcu nastalom na povijesnom tlu Hrvatske, kao što su kovanice Dubrovačke Republike, novac gradova Splita, Šibenika i Zadra, zatim hrvatski frizatici, slavonski banovci te monete pojedinih hrvatskih velikaša. Među inim, predmet obuhvaća numizmatičku građu iz nekropola te skupne nalaze, kao i povijesne okolnosti u kojima su one nastale. Također, predmet obuhvaća u manjoj mjeri i krivotvorine, te novcu srodne medalje, žetone i plombe.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu