Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u psihologiju ličnosti
Kratica: PSI311Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić
doc. dr. sc. Jelena Ombla
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente s glavnim teorijama i istraživanjima u psihologiji ličnosti. Naglasak kolegija je na povezivanju rezultata iz istraživanja te na objašnjavanju čovjeka u cjelini.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Larsen, R.J. i Buss, D.M.(2008). Psihologija ličnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap.
2. Pervin, L.A., Cervone, D., John, O.P. (2008). Psihologija ličnosti: Teorije i istraživanja, Školska knjiga: Zagreb.
Preporučena literatura:
3. Matthews, G., Deary, I.J., Whiteman, M.C. (2009). Personality traits, Cambridge University Press: Cambridge.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Psihologija emocija i motivacije
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu