Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Socijalna kognicija
Kratica: PSI306Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela-Adorić
doc. dr. sc. Marina Vidaković
Izvođači:
Opis predmeta: U sklopu ovog kolegija studenti psihologije upoznaju temeljne teorijske i empirijske spoznaje u području socijalne percepcije i kognicije. Naglasak je na razumijevanju subjektivne konstrukcije socijalne realnosti, njezinih socijalno-psiholoških antecedenata, mehanizama i posljedica, te na osvještavanju i kritičkom promišljanju općih tendencija u socijalnom opažanju, prosuđivanju i zaključivanju kao potencijalnih izvora pristranoga procesiranja socijalnih informacija.
Na kraju ovog kolegija od studenata se očekuje da su kadri (a) navesti, pojasniti i ilustrirati osnovne koncepte, te teorijske i istraživačke doprinose razumijevanju socijalnog opažanja i prosuđivanja, (b) identificirati, interpretirati i ocijeniti ulogu atribucijskih procesa, implicitnih teorija, socijalnih kategorija i shema, te heuristika u socijalnom prosuđivanju i zaključivanju u različitim primijenjenim kontekstima, (c) prepoznati i pojasniti opće tendencije u formiranju i reguliranju dojmova, te donošenju prosudbi i zaključaka o socijalnim pojavama, drugim ljudima i sebi kao socijalnim akterima, (d) razlikovati kontrolirano i automatsko procesiranje socijalnih informacija, te interpretirati i evaluirati njihov doprinos specifičnim fenomenima u području socijalne percepcije i kognicije, (e) prepoznati i diskutirati doprinos pristranog procesiranja socijalnih informacija problemima u individualnom funkcioniranju i u socijalnim odnosima, (f) samostalno proučavati literaturu iz područja socijalne kognicije i argumentirano diskutirati i ocijeniti doprinos istraživačke literature postojećim spoznajama, (g) surađivati s drugim studentima pri pripremi rasprave i prezentaciji seminarske literature.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Uvod u socijalnu psihologiju
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu