Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Svjetska književnost III (od realizma do suvremenosti)
Kratica: HRP205Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Helena Peričić
Marijana Roščić
Izvođači:
Opis predmeta: NAPOMENA: Student prije polaganja ovoga kolegija treba položiti ispit iz kolegija Svjetska književnost 2. Uz to, od njega se prije uključivanja u kolegij očekuje temeljno poznavanje povijesti civilizacije i teorije književnosti.

Temeljni cilj kolegija iz skupine Svjetska književnost (1-2-3) jest razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina). Nastava iz tih triju kolegija pruža globalni - komparatistički aspektirani - uvid u najznačajnije svjetske nacionalne književnosti i djela koja su odredila epohe i stilske formacije, te upućuje studente u razvitak književnosti zapadnoga civilizacijskog kruga u razdoblju od njezinih korijena u egipatskoj, mezopotamskoj i starohebrejskoj književnosti do suvremenosti (s uvidom u oblikovanje književnih vrsta i poetika), kako bi dobivene spoznaje mogli primijeniti (i) na izučavanje, razumijevanje i kontekstualiziranje književnopovijesnih pojava u hrvatskoj književnosti a koje su vrlo često neodvojive od europskih i svjetskih književnih pojava i pojavnosti.
Kolegij Svjetska književnost 3 nudi pregled svjetske književnosti zapadnoga kruga od realizma do suvremenosti: Europe, Sjeverne i Južne Amerike, nekih postkolonijalnih država, te književnosti koje su imale znatnoga utjecaja na modernu književnost zapadnoga kruga (npr. japanska). Od studenata se očekuje temeljno znanje iz teorije književnosti, primjereno znanje o hrvatskoj književnosti, te obaviještenost o povijesti civilizacije u predmetnom razdoblju (XIX. i XX. st.). Posebna se pozornost u ovom kolegiju pridaje piscima iz predmetnoga razdoblja čije se stvaralaštvo značajno odrazilo u hrvatskoj književnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. I. PISCI I DJELA: Balzac: Otac Goriot Flaubert: Gospođa Bovary (treći dio) Gogolj: Kabanica Dostojevski: Zločin i kazna ili Tolstoj: Ana Karenjina ili Rat i mir Zola: Germinal Maupassant: Na vodi Ibsen: Nora Strindberg: Gospođica Julija Čehov: Tri sestre Izbor iz lirike (od parnasovaca do modernista) Gautiera, Lislea, Baudelairea, Verlainea, Rimbauda, Mallarméa, Bloka, Majakovskog, Trakla, Benna, Marinettija, Jesenjina, Rilkea, Apollinaire, Lorca, Prevert itd. (Čitanka 2) Proust: Combray Th. Mann: Smrt u Veneciji ili Hesse: Stepski vuk (ili drugi roman po izboru) Joyce: prvo i zadnje poglavlje Uliksa T. S. Eliot: Pusta zemlja Kafka: Preobražaj Brecht: Majka Hrabrost Pirandello: Šest lica traži autora Faulkner: Buka i bijes Borges: Aleph Sartre: Mučnina Camus: Stranac Beckett: U očekivanju Godota Ionesco: Ćelava pjevačica Bulgakov: Majstor i Margarita 1 autor (roman, dramska zbirka, pjesnička zbirka) iz 20. stoljeća po izboru (A. France/ S. Zweig/ A. Huxley/ J. Salinger/J. Borges/ G. G. Marquez/ D. Harms/ M. Yourcenar/ N. Gordimer/ M. Duras/ M. Atwood/ K. Gibran/ Cz. Miłosz/ A. Ginsberger/S. Plath /R. Carver/ I. Kertész / W. Szymborska/ E. Hemingway/ M. Kundera.)
2. II. Obvezna sekundarna literatura: Košutić-Brozović, Nevenka (1994. i novija izdanja). Čitanka iz stranih književnosti 1 i 2, Zagreb: Školska knjiga. Leksikon svjetske književnosti. Djela. (2004). Gl. ur. Dunja Detoni-Dujmić. Zagreb: Školska knjiga. Leksikon svjetske književnsti. Pisci. (2005). Gl. ur. Dunja Detoni-Dujmić. Zagreb: Školska knjiga. Solar, M. (2003). Povijest svjetske književnosti, Zagreb: Golden marketing. Solar, M. (1982. i novija izdanja). Suvremena svjetska književnost. Zagreb: Školska knjiga.
Preporučena literatura:
3. Dopunska sekundarna literatura: Auerbach, E. (1979). Mimesis. Beograd: Nolit. Bahtin, M. (1979). Problemi poetike Dostojevskog. Beograd: Nolit. Beker, M. (1995). Uvod u komparativnu književnost. Zagreb: SNL. Čale, F. et al. (od 1971. i dalje). Povijest svjetske književnosti, sv. 3-7. Zagreb: Mladost. D'Amico, S. (1972). Povijest dramskog teatra. Zagreb: Nakladni zavod MH. Dukić, D. (prir.) (2009). Kako vidimo strane zemlje: uvod u imagologiju. Zagreb: Srednja Europa. Flaker, A. (1979). Stilske formacije. Zagreb: Liber. Friedrich, H. (1969/1989). Struktura moderne lirike. Zagreb: Stvarnost. Peričić, H. (2008). Tekst, izvedba, odjek (Trinaest studija iz hrvatske i inozemne dramske književnosti). Zagreb: Erasmus naklada. Peričić, H. (2011). Deset drskih studija (o književnim pitanjima, pojavnostima i sudbinama). Split: Naklada Bošković. Shipley, J. T. (ed.) (1972). Dictionary of World Literature. Totowa, New Jersey: Littlefield, Adams et Co. Slamnig, I. (1999). Svjetska književnost zapadnoga kruga. Zagreb: Školska knjiga. Solar, M. (1980). Ideja i priča. Zagreb: Znanje. Šoljan A. (1980). Sto najvećih djela svjetske književnosti. Zagreb: Matica hrvatska. Žmegač, V. et al. (ur.) (1968). Strani pisci. Književni leksikon. Zagreb: Školska knjiga. Književna smotra (časopis). Zagreb
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu