Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Valorizacija i zaštita kulturne i prirodne baštine
Kratica: IKP303Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić
Izvođači:
Opis predmeta: Značenje pojma kulturne i prirodne baštine. Kategorije spomenika kulturne i prirodne baštine. Registrirani spomenici kulturne i prirodne baštine. Njihovo vrednovanje i zaštita. Prapovijesni spomenici kulture u Hrvatskoj (od paleolitika do rimskog doba). Grčke kolonije na Jadranu. Antika u Arheološkom muzeju Zadar. Rimski gradovi u primorskoj Hrvatskoj. Antički gradovi u kontinentalnoj Hrvatskoj. Kasnorimski i ranokršćanski spomenici u Hrvatskoj. Srednjovjekovni spomenici u Arheološkom muzeju Zadar. Spomenici srednjeg vijeka u Hrvatskoj. Ranohrvatska kulturna baština. Spomenici romanike u Hrvatskoj. Gotika u Hrvatskoj. Renesansa u Hrvatskoj. Barok i klasicizam u Hrvatskoj. Hrvatski dvorci. Utvrđeni gradovi u kontinentalnoj Hrvatskoj. Hrvatska moderna. Podvodna kulturna baština Hrvatske. Metode zaštite kulturnih dobara. Nacionalni parkovi i parkovi prirode u Hrvatskoj
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bralić, I. Hrvatski nacionalni parkovi, Školska knjiga, Zagreb 2005 (40 str.) Dimitrijević S., Težak Gregl T., Majnarić Pandžić N., Prapovijest u Hrvatskoj, Zagreb 1999 (40 str. s fotografijama) Ivančević R., Umjetničko blago Hrvatske, Motovun-Zagreb, 1993 (200 str. s fotografijama) Sanader M., Antički gradovi u Hrvatskoj, Školska knjiga, Zagreb 2001 (80 str. s fotografijama) Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2006 (70 str. s fotografijama)
Preporučena literatura:
2. Kulturno-povijesni vodiči Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika (Bribir, Nin, Knin, Šibenik, Solin, Split) Enciklopedija hrvatske umjetnosti I, II, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1995-1996 (odgovarajuće natuknice) Skupina autora, Arheologija i turizam u Hrvatskoj, Arheološki muzej Zagreb, Zagreb 2011. (80 str. s fotografijama, najznačajnija nalazišta) Nenad Cambi, Antika, Naklada Ljevak, Zagreb 2002.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu