Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Obiteljska pedagogija
Kratica: DPEO301Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Rozana Petani
Bernarda Tokić
Izvođači:
Opis predmeta: Predmet, cilj, zadaci i sadržaji obiteljske pedagogije. Povijest obiteljske pedagogije. Obiteljska pedagogija i druge znanosti. Pojam obitelji. Razvoj porodice i obitelji kroz povijest. Obiteljska politika i stanje u obitelji u RH. Teorije o braku i obitelji. Životni ciklus obitelji. Osnovne zadaće obitelji. Obitelj kao odgojna sredina. Različita struktura obitelji. Suvremena obitelj i poštivanje prava djeteta. Prava roditelja. Pravo države i pravo obitelji. Metodologija istraživanja obiteljskog odgoja. Pojam i funkcije roditeljstva. Roditeljstvo kroz povijest. Motivi za roditeljstvom. Roditeljske uloge. Suvremeno roditeljstvo. Stilovi odgoja roditelja i ponašanje djeteta. Roditelji i usvajanje uloge spola. Roditelji i adolescenti: utjecaj, percepcija i formiranje stavova adolescenata. Nasilje roditelja nad djecom. Strategije prevencije nasilja i zlostavljanja u obitelji. Roditeljska kompetentnost i samoprocjena. Programi pedagoškog obrazovanja roditelja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. ČUDINA-OBRADOVIĆ, M.; OBRADOVIĆ, J. (2006): Psihologija braka i obitelji. Zagreb:Golden Marketing Tehnička knjiga. (str. 214 do 233, 241 do 280, 291 do 319, 575 do 591) JANKOVIĆ, J. (2004): Pristupanje obitelji, sustavni pristup. Zagreb, Alinea. (str. 19 do105) LJUBETIĆ, M. (2007): Biti kompetentan roditelj. Zagreb, Mali profesor. (str. 5 do 93) MALEŠ, D. (1999) Uloga majke i oca u odgoju djeteta. U: Obitelj u suvremenom društvu. Čikeš, Jozo (ur.) Zagreb. Državni zavod za zaštitu materinstva i mladeži. (str. 105 do 111) MALEŠ, D. (ur.) (2011): Nove paradigme ranog odgoja. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju. (str. 41 do 153) ROSIĆ, V.; ZLOKOVIĆ, J. (2001): Prilozi obiteljskoj pedagogiji. Rijeka: Graftrade.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu